Nestabilní CPU Intel: Propad výkonu s novými BIOSy bude menší

Intel vyjasňuje situaci kolem profilů Intel Default Settings, které budou BIOSy desek mít jako výchozí

Máme tu třetí článek o tom, jakou reakci Intel chystá coby náplast na problém nestabilních procesorů Core 13. a 14. generace, který vešel ve známost během letošní zimy a jara, a opět je tu změna. Těžko říct, zda se mění to, co Intel plánuje udělat, nebo jen kvůli oficiálnímu tichu prosakovaly ven nepřesné informace, ale nyní to vypadá, že chystaná opatření v podobě profilů s výchozími nastaveními budou stát méně výkonu, než jsme psali minule.

Pořád ještě asi nejde o ono hlavní vyjádření k problémům, které jsou hlášené, Intel teď asi hlavně reaguje na to, co prosakuje v médiích. Předchozí zpráva publikovaná webem Benchlife mluvila o tom, že Intel chce, aby do konce května výrobci desek měli v BIOSech možnost nazvanou Intel Default Settings (tedy „výchozí nastavení dle Intelu“), která by procesory uvedla do továrního stavu v tom smyslu, že by deaktivovala nejrůznější způsoby přetaktování rovnou z výroby, které se staly na platformě Intel během uplynulé dekády tiše tolerovanou, pokud ne dokonce povzbuzovanou normou. Jde například o zvýšení, nebo úplné odstranění limitů spotřeby a proudu CPU, ale problematických úprav je víc.

Nastavení Intel Default Settings, které je eliminuje, má jednak sloužit k řešení problému těch uživatelů, jejichž procesory nejsou stabilní. Také by ale mělo od konce května na deskách být nastavené ve výchozím stavu, aby se předešlo dalším takovým případům (ti, kdo si limity zvýší ručně, už to budou dělat na vlastní pěst). Tato část byla, zdá se, pravdivá.

Intel Default Settings: Limit spotřeby bude, ale nepůjde tak hluboko

Nicméně Intel teď rozporuje část zprávy, která se týkala toho, jaké nastavení spotřeby v onom profilu Intel Default Settings budou. Podle BenchLife to měl být Baseline profil spotřeby, který snižuje PL2 čili maximální spotřebu v boostu z původně ve specifikacích uváděných 253 W na jen 188 W. To by vedlo k docela drastickému snížení mnohovláknového výkonu. O to více, že současně se tato spotřeba v Baseline Profilu smí „žrát“ jen 56 sekund, po nichž se procesor musí vrátit na nižší hodnotu PL1, což je v profilu Baseline 125 W.

Intel nyní oficiálně upřesnil, že tento pro výkon značně limitující profil nebude pro desky povinný a není ekvivalentní s nastavením Intel Default Settings (tím se také asi vysvětluje, proč se povinné nastavení jmenuje takto, a ne Baseline Profile, jak hovořily starší zprávy).

Věc se má tak, že Baseline Profile je jedním ze tří profilů, které si desky mohou vybrat – jsou to ty tři profily, o kterých jsme psali minule. Druhým je profil Performance, který zvyšuje maximální spotřebu v boostu na „plných“ 253 W, ale také ji umožňuje jen na 56 sekund, po čemž se má vrátit na PL1, které je pro tento profil stále 125 W. Třetím profilem je Extreme, který zvyšuje i PL1 na 253 W. To znamená, že ona 56sekundová lhůta ztrácí význam a procesor pojede kontinuálně na 253 W. To je přesně dle specifikací, které Intel uváděl pro procesory Core 12., 13. a 14. generace nadšenecké řady K (se „125W“ TDP) při uvedení.

A co je tedy platné pro ony Intel Default Settings? Podle oficiálního vyjádření Intelu (byť to není úplně konečné slovo k problému nestabilních procesorů, ještě by mělo přijít nějaké další oznámení příčin a řešení) mají tato výchozí nastavení na deskách nastavit jeden z těchto režimů, a to ten, který je pro ně vhodný, respektive nejvýkonnější, na který jsou uzpůsobené a navržené. Nic tedy nebude bránit výrobcům desek, aby jako nastavení Intel Default Settings zvolily onen Extreme profil, který má PL1 stejně jako PL2 nastavené na 253 W, a procesory tak mohou trvale konzumovat tento příkon.

Naopak zvolení Baseline Profile do Intel Default Settings Intel výrobcům nedoporučuje. Toto nastavení se tedy bude týkat maximálně jen nejlevnějších desek, které mají slabé VRM a je pravděpodobné, že takové modely, které by toto potřebovaly, měly limit spotřeby stejně již nastavený na 188 W a 56 sekund. Asi to bude hodně podobné i s profilem Performance (tedy 253 W, ale jen na 56 sekund). Od toho už Intel tolik neodrazuje, ale stále by o dost snížil výkon ve hrách a dlouhodobých zátěžích.

 

 

Intel Default Settings obvykle bude znamenat Extreme Profile

Každopádně výrobci desek mají plně dovoleno a schváleno, aby Intel Default Settings nastavovaly procesory řady K na trvalou spotřebu 253 W. Je velmi pravděpodobné, že to taky udělají prakticky všechny modely s čipsety Z690 a Z790 a nejspíš i většina lepších desek s čipsety H670, B660, B760 a tak podobně. Je dobré si uvědomit, že desky, které doteď odemykaly limity spotřeby na ještě vyšší hodnoty, nebo je úplně ignorovaly, nemají důvod jít na nižší profil než Extreme, takže po zavedení Intel Defaults Settings pro ně bude PL1 i PL2 na oné hodnotě 253 W (a výš si to budete moci nastavit ručně). Leda by analýzy výrobců zjistily, že to nikdy nebylo úplně v pořádku, a tyto desky šly dál, než pro ně bylo bezpečné.

Procesorů Core i9-13900KS a i9-14900KS se týká ještě trochu jiné pravidlo. U nich režim Performance znamená trvalých 253 W a režim Extreme trvalých 320 W. Nastavení Intel Default Settings tedy bude stále moci mít pro tyto modely nastavenou spotřebu 320 W (pokud si desky zvolí extrémní možnost místo Performance).

Ztráty výkonu ano, ale menší

Tímto by tedy mělo být zažehnáno riziko velkých ztrát výkonu s těmito nastaveními. Když BIOSy desek nastaví po aktualizacích, které mají vyjít do onoho konce měsíce, ve výchozím stavu onen režim Intel Default Settings, přijdete tím jen o ten výkon, který pramenil z odemčení spotřeby nad 253 W, víc ne. A samozřejmě platí, že na desce půjde určitě zvolit nějaký režim zvýšeného výkonu od výrobce, kterým dostanete předchozí odemčené nastavení procesoru.

Core i9-13900K

Minule jsme k tomu říkali, že po těchto aktualizacích procesorů budou mít nižší výkon než v recenzích. Tento problém nebude s 253W profilem Extreme (který asi většina desek zvolí) tak velký, ale nebude úplně zažehnán. Protože Intel jen přihlížel tomu, že při vydání dotyčných procesorů Intel Core 13. a 14. generace byly v recenzích používány desky s odemčenými limity spotřeby a vyšším výkonem, než by odpovídal doporučením (a nyní Intel Default Settings), bude po zavedení povinného 253W limitu výchozí výkon stejných procesorů a desek skutečně nižší.

Recenze by potřebovaly zrevidovat

I po této revizi informací o Intel Default Settings tedy platí, že recenze desek, ale i CPU, by ideálně měly být označené za neplatné či znovu přeměřeny (a nově by měly být formulovány i závěry…). A je otázka, zda to tak je úplně košer. Celý tento problém má ovšem, jak opakovaně skuhráme, kořeny v tom, že Intel nestanovil specifikace spotřeby jako závazné, ale jen jako „doporučené“, avšak ignorovatelné hodnoty. A někteří zástupci Intelu dokonce médiím také říkali, že zvýšené limity PL1 a PL2 jsou z pohledu firmy kryté zárukou a nejde o přetaktování.

Pokud vás zajímá, kde se předchozí mylná informace o onom 188W limitu vzala, pravděpodobně šlo o informační šum v komunikaci s výrobci desek. Tyto profily limitů PL1 a PL2 (Baseline, Performance, Extreme) totiž existovaly již dříve právě jako nastavení, která mohou základní desky volit podle toho, jak silnou mají napájecí kaskádu – většina desek si evidentně volí pro 125W modely procesorů profil Extreme, respektive doteď navyšovaly limity ještě výš, ale byly tu i tyto konzervativnější volby.

Když Intel aktuálně začal vyvíjet snahu o to, aby ve výchozím stavu desky přetaktování (či přespotřebování) nečinily, asi komunikace byla nejasná či příliš horečná a část výrobců to pochopila tak, že i výkonné desky, pro které není permanentní 253W profil Extreme problém, musí ve výchozím stavu být nastavené na 188W limit profilu Baseline. Toto by tedy zřejmě mělo být vyjasněno a ve výsledku by defaultním nastavením mělo prakticky všude být (trvale) 253 W.

Vyjádření k příčině a povaze problému teprv přijde

Jiná otázka je samozřejmě, zda toto nastavení Intel Default Settings (s hodnotami limitů PL1 a PL2 dle „Extreme“) bude stačit k tomu, aby procesory, s nimiž mají nyní uživatelé problémy, začaly zase spolehlivě fungovat (a to dlouhodobě). Objevují se obavy, zda to, jak se problém s padáním her často začíná vyskytovat až po určitém čase předtím bezproblémového provozu, ve skutečnosti neindikuje, že u procesorů dochází k rychlé degradaci křemíku.

Je tedy možné, že i po těchto opatřeních v BIOSech desek a zavedení výchozího 253W limitu bude muset Intel řešit reklamace nestabilních CPU. Nicméně postup asi bude obvykle takový, že uživatel bude mít za úkol nejprve aktualizovat BIOS (případně se přesvědčit, že má správně nastavené Intel Defaults Settings) a reklamace bude uznána až po výskytu chyb i za těchto nepřetaktovaných podmínek.

Tím se aspoň trochu vyjasní situace při asi dost velkém množství reklamací, které firma bude zpracovávat. I když je samozřejmě možné, že tímto pokusem oddělit zrno od plev zůstanou ve štychu nějaké čipy, u kterých již došlo k poškození, ale zatím ne takovému, aby se to s doporučenými nastaveními projevilo. Pokud k degradaci opravdu dochází, může takový procesor začít selhávat už závažněji třeba za rok, rok a půl, už mimo dobu záruky. Nicméně to, že k degradaci opravdu dochází, není ještě asi doloženo, zatím jde jen o možnost.

Teď tedy ještě budeme muset počkat na ono dříve avizované oficiální oznámení či informování, které má Intel údajně přinést někdy v květnu. Snad se v něm už dozvíme víc o tom, co společnost o charakteru chyby zjistila a jaký bude další postup.

Zdroje: Hardwareluxx, VideoCardz

Jan Olšan, redaktor Cnews.cz


 •  
 •  
 •  
Flattr this!

Nestabilní Raptor Lake: Intel omezí boost na 188 W a 56 sekund?

Již jsme párkrát psali o problémech procesorů Intel Core 13. a 14. generace, kdy přestávají být stabilní ve hrách (často se to projevuje hláškou o nedostatečné paměti GPU, chyba je však v CPU). Problém je zdá se rozšířený a zatím není jasné, zda je jen při přetaktování, nebo dochází k degradaci křemíku, takže zpočátku funkční CPU postupně ztrácejí stabilitu. Vypadá to, že Intel tyto problémy bude řešit snížením výkonu těchto procesorů… Celý článok „Nestabilní Raptor Lake: Intel omezí boost na 188 W a 56 sekund?“ »

 •  
 •  
 •  

Asus vydává aktualizace BIOSu řešící nestabilní Intel Raptor Lake

Od února jsou v povědomí problémy se stabilitou pozorované ve hrách s vysoko taktovanými zejména 125W modely procesorů Core 13. a 14. generace. Vzhledem k četnosti se s nimi potýkají autoři her i výrobci počítačů. Teď zareagoval také Asus a vydává aktualizaci, která má pomoci uživatelům, jejichž procesory Intel nejsou ve hrách stabilní (tj. nefungují korektně a způsobují chyby). Nejde ale o definitivní řešení, to by mělo přijít od Intelu. Celý článok „Asus vydává aktualizace BIOSu řešící nestabilní Intel Raptor Lake“ »

 •  
 •  
 •  

AM5 základní desky už začaly dostávat podporu pro Zen 5

Jak daleko je přesně chvíle, kdy AMD vydá novou generaci procesorů s chystanou architekturou Zen 5, stále není jasné. Ale zřejmě se ten okamžik přiblížil, protože základní desky už pro ně začínají přidávat podporu v BIOSech, respektive UEFI firmwarech. To je důležité i proto, aby desky koupené v e-shopech nové procesory hned po vydání podporovaly (byť dnes už to s možnostmi flashování z USB není tak kritické). Celý článok „AM5 základní desky už začaly dostávat podporu pro Zen 5“ »

 •  
 •  
 •  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *