BeQuiet! Light Wings (BL072): Okrem ARGB LED i pevný rotor

Detaily BeQuiet! Light Wings (BL072)

Osvetlené ventilátory BeQuiet! majú oproti mnohým konkurenčným modelom výhodu v pevnejšom vyhotovení rotora. Je to aj vďaka tomu, že nie je vyrobený zo „svetlovodivého“ materiálu a preto niekomu ventilátory Light Wings sa nemusia páčiť, ale aerodynamicky mávajú oproti iným modelom navrch. To nielen pre voľbu surovým a ich robustnosť, ale celkovo aj pre tvar lopatiek.

Light Wings sú prvé ventilátory BeQuiet! s prvkami ARGB LED. Z ich návrhu je jasne vidieť, že BeQuiet! má prioritu jasnú – ventilátory musia najprv plniť svoju primárnu úlohu, na ktorú sa potom môže viazať nejaká ozdoba v podobe osvetlenia. Preto svetlovod „iba“ lemuje rotor, ktorý je samotný vyrobený z osvedčeného materiálu. Tým mienime v prípade BeQuiet! termoplast PBT spevnený sklenými vláknami.

Ventilátory typicky s čírymi rotormi, ktoré dobre vedú svetlo, pevnosti tohto kompozitu nedosahujú, čo sa, prirodzene, prejavuje na horších vlastnostiach. Menej pevný materiál pri rovnakej hrúbke a dĺžke je pružnejší, čo je pre ventilátory nežiaduce. Odhliadnuc od eventuálne vyšších vibrácií (a nepríjemnejších rezonančných frekvencií vo zvuku) je vplyvom deformácií nižší aj statický tlak a prietok najmä v počítačoch s negatívnym systémovým chladením na reštriktívnych prekážkach.

Nástrahám uvedeným v texte vyššie sa snaží konštrukcia ventilátorov Light Wings čo najviac vyhýbať. Jednak teda použitím pomerne pevného materiálu na rotor, jednak tým, že samotné lopatky sú pomerne krátke a hrubé. To všetko sú vlastnosti, ktoré za behu minimalizujú vlnenie krútiaceho momentu a preto ani pri maximálnych 1670 ot./min, čo už sa dá považovať za vyššiu rýchlosť, rotor na rámček neprenáša žiadne vibrácie.

Lopatky sú síce kratšie, ale zároveň sa vyznačujú výraznejším zakriveným nábežných hrán, ako je to u „bežnejších“ geometrií napríklad ventilátorov Fractal Design Aspect 12 (PWM) alebo Noctua NF-P12 redux-1700 (PWM). To je dobre, pretože tým sa viac skrúca trajektória prúdnic vzduchu a dochádza k menšiemu treniu (a tým menšej hlučnosti) v miestach okolo rámčeka. Medzery medzi lopatkami možno klasifikovať ako priemerné. Rovnako priemerný je vzhľadom k je rýchlosti aj udávaný (aj dosahovaný) statický tlak. Na základe toho sa však nedá ešte „nič“ usudzovať, vždy je dôležitý prienik týchto parametrov s konkrétnou fixnou hladinou hluku a s porovnaním s inými ventilátormi.

   

Povrch lopatiek je z obidvoch strán vrúbkovaný, čo je dobre z viacerých dôvodov. Jeden z nich je väčšie trenie pôsobiace na prúdnice vzduchu. Tie sa k špičkám lopatiek nekĺžu tak výrazne ako na hladkých povrchoch (iných lopatiek) a takisto tieto vrúbky na vstupe vyrovnávajú mikroturbulencie znižujúce prietok. A to aj pri náboji, v strede, pri ktorom sú menšie turbulencie, ale stále dosť vysoké na to, aby v niektorých prípadoch výrazne podnecovali rezonančné frekvencie na mriežke počítačovej skrinky.

Na nasávacej strane ventilátora má rámček vystúpené rohy, ale tak, že medzi nimi nie sú žiadne medzery, cez ktoré by sa strácal vzduch. Tie totiž vypĺňa konštrukcia kruhového svetlovdou, ktorý je predsadený pred rotorom (takže ventilátor bezchybne lícuje obojstranne). To ale iba minimálne. Tak, že nevytvára dostatočný odstup pre nespevnený filter s nylonovou sieťkou. Ten sa otiera o rotor, na to si dajte pozor.

K základnej doske (alebo k rozbočovaču) sa ventilátor pripája 4-pinovým konektorom (motorček) a 3-pinovým konektorom na ARGB LED. Káble sú dlhé, polmetrové a konektory na osvetlenie sú dva. Jeden z nich je pripravený na reťazenie pripojením ďalšieho ventilátora do série. To sa hodí pri inštalácii ventilátorov na radiátoroch kvapalinových chladičov, ale i v skrinke, pokiaľ ich je viac vedľa seba.

Testovaný model (BL072) ventilátora Light Wing má 120 mm a rýchlostný rozsah do 1700 ot./min. V ponuke BeQuiet! je ale rýchlejší „BL073“ (s max. 2500 ot./min).

* Pri čítaní výkonnostných hodnôt treba vždy počítať s určitou toleranciou. Pre maximálne otáčky sa obvykle uvádza ± 10 %, minimálne otáčky sa kus od kusa môžu rozchádzať podstatne výraznejšie, niekedy sa výrobcovia kryjú aj ± 50 %. To je potom potrebné adekvátne zohľadňovať aj pri hodnotách prietoku vzduchu, statického tlaku či hladiny hluku. Ak je v bunke tabuľky uvádzaná iba jedna hodnota, znamená to, že tá vždy odkazuje na situáciu pri maximálnych otáčkach, ktoré sú dosahované pri 12 V, respektíve 100 % intenzite PWM. Spodnú hranicu výkonnostných špecifikácií výrobca vtedy vo svojich materiáloch nezverejňuje. Cena v poslednom stĺpci je vždy iba orientačná.


 •  
 •  
 •  
Flattr this!

BeQuiet!: Skrinky pre hráčov – Aké vlastnosti sú dôležité?

Dostali sme sa k dokumentu, ktorý je akýmsi zoznamom vlastností, nad ktorými by ste sa podľa BeQuiet! mali zamyslieť pri výbere skrinky pre hernú PC zostavu. Do akej miery sa s ním dá stotožniť je asi individuálne (priority používateľov sú rôzne a niekto má i veľmi špecifické požiadavky). Každopádne sú to materiály, ktoré dávajú nahliadnuť aj do toho, čo popredný výrobca skriniek pri považuje za dôležité a aké si pri návrhoch kladie otázky. Celý článok „BeQuiet!: Skrinky pre hráčov – Aké vlastnosti sú dôležité?“ »

 •  
 •  
 •  

Pure Loop 2 alebo BeQuiet! obnovil najlacnejší rad AIO vodníkov

V nižšej triede kvapalinových chladičov BeQuiet! nové modely Pure loop 2 nahrádzajú staré (Pure Loop), a to až v štyroch formátoch. To znamená, že táto správa môže zaujímať tak používateľov systémov SFF ako i tých z opačného spektra, so skrinkami full tower. Kľúčovými medzigeneračnými zmenami sú inovácia pumpy (konečne s reguláciou PWM) i ventilátorov s vyšším statickým tlakom. Celý článok „Pure Loop 2 alebo BeQuiet! obnovil najlacnejší rad AIO vodníkov“ »

 •  
 •  
 •  

Útek z temnoty – BeQuiet! Light Wings White (BL101)

Bielych ventilátorov s ARGB je iba zopár. Modely Light Wings od BeQuiet! majú v tejto vzácnej komodite pritom pomerne unikátne vlastnosti. To aj po vizuálnej stránke. Vysoko sú ale aj výkonnostne či pomerom prietoku vzduchu k hlučnosti. Do testov sme z dvoch možností tentokrát vybrali vysokorýchlostnú konštrukciu, ktorá má svoju „vlastnú“ geometriu lopatiek. Súčasne ale zvláda aj veľmi nízke rýchlosti. Celý článok „Útek z temnoty – BeQuiet! Light Wings White (BL101)“ »

 •  
 •  
 •  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *