Noctua NF-A12x25 PWM: Najdotiahnutejší ventilátor svojho druhu

Detaily Noctua NF-A12x25 PWM

Všetka sláva a rešpekt „sterroxového“ ventilátora Noctua NF-A12x25 sú zaslúžené. S vydaním jeho testov sme dlho čakali najmä preto, že bolo potrebné najprv rozanalyzovať viac podobných konštrukcií. To je totiž nevyhnutné na porozumenie toho, prečo najpopulárnejší ventilátor Noctuy medzi modelmi so štandardnou hrúbkou nemá žiadnu konkurenciu. To môžeme zodpovedne tvrdiť už teraz.

Vieme, výsledky ktorého ventilátora vám v testoch doteraz chýbali (a snáď i najviac). Každopádne, keby sme testy Noctua NF-A12x25 vydali skôr, hodnotenie by nebolo také jasné, ako je potrebné. Na dobré porozumenie toho, prečo je z pohľadu aerodynamiky tento ventilátor naozaj strop, je dôležité chápať nedostatky iných modelov. Hlavne preto sme sa v ostatných štyroch testoch zamerali na ventilátory, ktorých lopatky mali podobný tvar, ale napriek tomu s často výrazne odlišným výsledkom. Tým všetkým sa pri tejto analýze preberieme a vysvetlíme, čo Noctua musela urobiť navyše, aby to NF-A12x25 vystrelilo na prvé priečky aerodynamickej efektivity.

Pre neoddiskutovateľnú vizuálnu podobnosť ventilátor Noctua NF-A12x25 okamžite hneď po svojom uvedení získal nálepku „kópia Gentle Typhoon“. V skutočnosti sa však Noctua inšpirovala iba tvarom (podobne ako Scythe, ktorý ho kedysi videl niekde inde a aplikoval na Gentle Typhoon), ktorý by bolo pomerne hlúpe ignorovať. Bolo by to podobný nerozum, ako keby sa niekto silou mocou snažil prísť s „novým“ kolesom, ktoré by malo inú než kruhovú geometriu. Takže áno, Noctua uznala, že základný tvar Gentle Typhoon je efektívnejší ako konštrukcie s menej zakrivenými nábežnými hranami a nemá zmysel tomu vzdorovať. Zároveň však nejde o nič, čo by nebolo možné pomerne výrazne vylepšiť.

Na vlnu ventilátorov „podľa GT“ naskočila aj Akasa s modelom Alucia SC12. Ten však, ako už viete, medzi najefektívnejšie ventilátory nepatrí. To preto, že na výrobu rotora je použitý veľmi elastický materiál, ktorý výrazne znižuje statický tlak. Prietok vzduch v nereštriktívnom prostredí je s ohľadom na hlučnosť síce vynikajúci, ale jeho úbytky vplyvom prekážky sú výraznejšie ako u podobných ventilátorov s pevnejšími lopatkami (a výrazne horšia je už aj efektivita, pomer prietok k produkovanej hladine hluku). A prečo je vlastne konštrukcia s agresívnejšie zahnutými lopatkami efektívnejšia ako konštrukcie s menším zakrivením nabežných hrán? Pre smerovanie prúdnic vzduchu. Čím väčšie je zakrivenie lopatiek, tým menší je uhol prúdenia. Od určitej miery (extrémneho zakrivenia) to môže efektivitu prúdenia znižovať rovnako ako ju to znižuje, keď je aktívny uhol prúdenia príliš veľký. Odhliadnuc od nežiaducich turbulencií, ktoré vznikajú na hranách rámčeka, pri rovnakom prietoku hlučnosť zvyšuje (a efektivitu znižuje) aj vyššie prúdnic o statorový rámček.

Pri konštrukcii s rotorom, ako má aj Noctua, k takej vysokej koncentrácii prúdnic vzduchu v týchto miestach nedochádza, trenie je nižšie (s tým je aj nižšia hlučnosť) a maximalizácia prúdenia vzduchu v axiálnej osi tak výrazne zvyšuje efektivitu. Preto môžeme s istotou vylúčiť, že by konštrukčne rovnaký ventilátor (tzn. aj vyrobený z rovnakých materiálov) dosahoval pri, povedzme tradičnom tvare rotora (s malým zakriveným nábežných hrán) rovnaký prietok pri nižšej hlučnosti. Možné by to z viacerých dôvodov bolo iba vtedy, ak by bol rotor s aerodynamicky efektívnejším tvarom z menej pevného materiálu (a tým viac by podliehal nežiaducej deformácii počas rotácie). Základom úspechu NF-A12x25 je preto „sterrox“ s mimoriadne vysokou pevnosťou nielen v tlaku, ale i v ťahu (na rozdiel od Corsair AF120) a nižšia než u lacnejších materiálov je aj tepelná rozťažnosť.

Čo je vlastne ten „sterrox“? LCP (polyméry s tekutými kryštálmi) s prímesou niečoho tajného, čo v kope označuje Noctuou patentovaný sterrox. Veľmi vysokú pevnosť dosahuje už ale aj „čisté“ LCP. Vyrobený je z neho aj MSI MEG Silent Gale P12, ktorý sa obvykle v top 3 doposiaľ otestovaných ventilátorov drží aj na reštriktívnych prekážkach. Na NF-A12x25 stráca najmä pre menší dôraz na aerodynamické detaily, na ktorých si Noctua zakladá od svojho vzniku. Než sa k nim (a k ich prínosu) prepracujeme, pri pohľade na rotor sa tu ponúka jedno porovnanie s BeQuiet! Silent Wings (Pro) 4.

Všimnite si, že NF-A12x25 má medzi lopatkami výrazne väčšie medzery. Tie, prirodzene, znižujú statický tlak, ale to ešte neznamená, že ventilátor s menšími medzerami a s väčšou celkovou plochou lopatiek (čo Silent Wings 4 takisto majú) ho musí dosahovať vyšší. Zase okrem iných konštrukčných detailov, ktoré majú na celkovú výšku statického tlaku vplyv, záleží na použitom materiály. BeQuiet! používa PBT, ktorý je síce spevnený sklenými vláknami, ale pri svojej relatívne malej hrúbke (najmä v najslabších miestach medzi vrúbkami) je na Silent Wings (Pro) 4 stále pružnejší ako LCP. To je to, čo najviac zhoršuje vlastnosti nových ventilátorov BeQuiet! a spôsobuje aj vlnenie, výskyt nepríjemnejších frekvenčných špičiek vo zvuku a aj mechanických vibrácií, ktoré vo vyššej intenzite z lopatiek prechádzajú aj na rámček (následne na skrinku a tak podobne).

   

Tieto nežiaduce javy Noctua na NF-A12x25 eliminuje použitím mimoriadne pevného sterroxu, ktorým sa, navyše, nešetrilo. Lopatky sú totiž aj poriadne hrubé. Aj vďaka tomu Noctua mohla zmenšiť medzeru medzi špičkami lopatiek a rámčekom na nejakých 0,5 mm. U drvivej väčšiny iných ventilátorov je táto medzera tak dva až štyrikrát väčšia. To okrem iných vecí (okolo presnosti výroby s nízkymi toleranciami) prirodzene pre nestálosť lopatiek na behu. A hoci to je pozoruhodný detail zvyšujúci statický tlak, treba si uvedomiť, že z celkového prierezu táto škára, ktorú uniká vzduch, tvorí pomerne malú časť. Preto tomuto prvku možno treba dávať väčšiu váhu, než naozaj má.

Predpokladáme, že v rámci vylepšení nasledujúcich generácií ventilátorov sa Noctua zmeria skôr na zmenšenie medzier medzi lopatkami (tak, že nábežné hrany lopatiek budú bližšie k odtokovm hranám predchádzajúcich lopatiek). Nakoniec, priestor medzi špičkami lopatiek a rámčekom sa už aerodynamicky príliš vylepšovať nedá. Čím ďalej viac populárne orámovanie (napríklad ako aj u Cooler Master MasterFan SF120M) je vhodné maximálne ako kompromis pre lacné ventilátory, u ktorých sa musí šetriť na materiály s nižšou pevnosťou.

Úniky vzduchu okolo rotora potláča podstatne elegantnejšie. Okrem toho, čo sme už spomínali (rotor viac natlačený na rámček) je tu aj netradičná povrchová úprava vnútorných stien rámčeka, ktorú Noctua zaviedla s ventilátorom NF-F12. Jedná sa o to, že povrch rámčeka je „zdrsnený“ zapustenými útvarmi v tvare trojuholníka (Inner Surface Microstructures), tie vytvárajú mikroturbulentnú vrstvu, ktorá okrem celkovo vyššieho odporu (a tým želanému brzdeniu vracajúceho sa vzduchu pôsobením spätného tlaku) potláča odtrhávanie prúdnic vzduchu od špičiek lopatiek. Na hladkých stenách sa to nedeje a tým pádom klesá aj statický tlak a objem vzduchu, ktorý pretečie cez prekážku (či už ide o prachový filter, mriežku či radiátor). Oproti ostatným ventilátorom Noctua má NF-A12x25 majú ISM menšiu hĺbku, čo má priamy súvis s tenšou medzerou medzi špičkami lopatiek a rámčekom. Na požadovaný aerodynamický efekt (elimináciu separácie prúdnic vzduchu od špičiek lopatiek) pri zachovaní čo najnižšej hlučnosti, sú vhodné menej agresívne prehĺbenia ISM, tvrdí Lars Strömbäck, architekt tohto ventilátora.

Aerodynamických detailov, ktoré majú zlepšovať efektivitu, má Noctua na NF-A12x25 (PWM) viac. Jedným z nich sú aj kanáliky na vstupnej strane odtokových strán lopatiek, ktoré majú potláčať najmä nežiaduce mikroturbulencie a tým urýchľovať prúdenie na zvyšovanie „sacej“ kapacity. Takisto čiastočne zabraňujú skĺzavaniu prúdnic vzduchu po dlhej strane lopatiek, až k ich špičkám (to takisto znižuje efektivitu ventilátorov). Tretím dôležitým a v rámci ventilátorov Noctua (ale i všeobecne) exkluzívnym prvokom sú akési schodíky (Stepped Inlet Design) na vstupnej strane rámčeka. Tie majú zvuk obtekajúceho vzduchu rozbíjať s ohľadom na redukciu frekvencií, ktoré by mali byť na bežných/hladkých rámčekoch výraznejšie, pre používateľa nepríjemnejšie.

A ešte jedna vec zlepšuje aerodynamické vlastnosti NF-A12x25. Tentokrát však už nejde o pevnú súčasť konštrukcie, ale o silikónové tesnenie, ktorým môžete nahradiť predinštalované antivibračné podložky v rohoch. Tie sú obsiahnuté aj v rámci tohto tesnenia, ale na rozdiel od nich toto tesnenie vypĺňa aj medzery, ktoré vznikajú medzi samostatnými antivibračnými rohmi. Týmto priestorom prirodzene uniká nejaké množstvo vzduchu a zase sa znižuje statický tlak, hoci nejde o nijako dramatické rozdiely. Zatiaľ čo bez tesnenia (iba s antivibračnými podložkami v rohoch) sme v nereštriktívnom prostredí namerali maximálny statický tlak o 2 % nižší (2,29 mm H2O), než je špecifikovaný (2,34 mm H2O), tak s tesnením je o 2 % vyšší (2,39 mm H2O). Samozrejme, tieto pomery sa môžu v praxi odlišovať aj v závislosti od montážneho prítlaku.

Pre zachovanie čo najvyššej presnosti a filozofie testovania ventilátorov s predinštalovaným príslušenstvom (a nie najlepšou konfiguráciou pre každý z meracích aspektov, aby vo veciach nepanoval chaos), všetky merania prebiehali so štandardnými rohmi. Skôr či neskôr prejdeme viacero situácií s tesnením aj bez neho s tým, že budem sledovať aj vplyv prítlaku s rôznou mierou stlačenia (a zúženia vzduchových medzier) silikónového materiálu. Na to bude už ale vyhradený samostatný test. Teraz túto tému rozvádzame najmä na to, aby ste mali predstavu o tom, že vplyv tohto tesnenia na statický tlak a prietok je pomerne malý, oveľa menší ako pri rôznych rohoch na ventilátoroch BeQuiet! Silent Wings (Pro) 4. A ešte aj preto, že koeficient pravdivosti parametrov môže mať jemne kladný alebo záporný charakter práve v závislosti od toho, či sa toto tesnenie použije alebo zostanete pri základnom nastavení (s predinštalovanými podložkami).

Noctua o tesniacom plašti hovorí v súvislosti s radiátormi kvapalinových chladičov, zmysel má ale aj pri osadení ventilátorov do systémových pozícii, hoci to na chladiaci výkon bude mať iba veľmi malý vplyv. Najväčší rozdiel vo výkone s tesnením a bez neho je pri maximálnom výkone (cca 3,8 %), pri nižších rýchlostiach je to vždy menej, až sa ten rozdiel postupne hranične blíži nule. K tejto téme sa určite ešte vrátime formou podrobnejších meraní, zrejme v rámci obohatenia testov NF-A12x25 chromax. black, ktorých výsledky by mali hnedo-béžovými variantmi zodpovedať lepšie, ako je tomu medzi bielym a čiernym ventilátorom Corsair AF120.

Ešte neodznelo tu úplne základné – Noctua NF-A12x25 je ventilátor formátu 120 mm šo štandardnou hrúbkou profilu 25 mm. Variant, ktorý je predmetom meraní tohto testu, je pritom „PWM“. Okrem neho má Noctua v ponuke aj variant „FLX“ (rýchlosť takisto do 2000 ot./min, regulácia ale už iba DC), dva pomalšie 1200-otáčkové varianty: „ULN“ (s DC reguláciou) a „LS-PWM“ a dva s nižším nominálnym napätím 5 V (zase jeden trojpinový na lineárnu reguláciu, a druhý štvorpinový, s ovládaním zmenou šírky napäťových impulzov) končiace oficiálne na 1900 ot./min.

Za zmienku stojí aj nadštandardne bohaté príslušenstvo. Toľko rôznych vecí, ako Noctua, k ventilátorom iní nedávajú ani v tejto cenovej relácií. Konkrétne sa jedná o Y rozdvojku (na zapojenie dvoch ventilátorov na jeden konektor), 30 cm predlžovací kábel (s ním sa dostanete na konečnú dĺžku pol metra) spomaľovací adaptér NA-RC14, gumené tŕne na uchytenie do skrinky (ako k alternatíva k samorezným skrutkám, ktoré sú ale takisto v balení) a už spomínané tesnenie.

* Pri čítaní výkonnostných hodnôt treba vždy počítať s určitou toleranciou. Pre maximálne otáčky sa obvykle uvádza ± 10 %, minimálne otáčky sa kus od kusa môžu rozchádzať podstatne výraznejšie, niekedy sa výrobcovia kryjú aj ± 50 %. To je potom potrebné adekvátne zohľadňovať aj pri hodnotách prietoku vzduchu, statického tlaku či hladiny hluku. Ak je v bunke tabuľky uvádzaná iba jedna hodnota, znamená to, že tá vždy odkazuje na situáciu pri maximálnych otáčkach, ktoré sú dosahované pri 12 V, respektíve 100 % intenzite PWM. Spodnú hranicu výkonnostných špecifikácií výrobca vtedy vo svojich materiáloch nezverejňuje. Cena v poslednom stĺpci je vždy iba orientačná.


 •  
 •  
 •  
Flattr this!

Peklo zamrzlo, Noctua chystá vodní chlazení. Je hodně speciální

Tak to je novinka, kterou jsme z Computexu 2024 nečekali: Noctua – jméno, které se řadě z vás asi jako první vynoří v hlavě, když je řeč o chladičích a ventilátorech – představila vodní chladič. Divné je to proto, že tato firma je hodně zaměřená na tichost (s kterou mívají pumpy u vodníků problém) a spolehlivost a módní AIO kapalinové chladiče doteď tvrdošíjně nevyráběla. Vodník od Noctuy ale jde jinou než obvyklou cestou. Celý článok „Peklo zamrzlo, Noctua chystá vodní chlazení. Je hodně speciální“ »

 •  
 •  
 •  

Noctua NH-D15 G2 vyjde na tri spôsoby. A nové A12 ventilátory

Na Computexe 2024 Noctua „neoficiálne“ oznámila, že nový elitný dvojvežový chladič CPU (NH-D15 G2) sa dostane do predaja tento mesiac, pričom novinka je, že bude mať rôzne základne s ohľadom na čo najlepší kontakt naprieč platformami (AMD a Intel). Okrem toho Noctua ukázala druhú generáciu 120-milimetrového ventilátora A12. Zdroj s ventilátorom Noctua? Tiež realita, ktorá vznikla v spolupráci so Seasonicom. Celý článok „Noctua NH-D15 G2 vyjde na tri spôsoby. A nové A12 ventilátory“ »

 •  
 •  
 •  

Noctua: Nové 140 mm ventilátory odpremiérujú na chladiči CPU

Dlho očakávané next-gen ventilátory Noctua v 140 mm formáte nabrali aj nenabrali sklz v plánovanom vydaní. V rámci samostatného predaja sa síce posunuli z druhého do tretieho štvrťroka 2024, ale spolu s chladičom, ktorý na vrchole ponuky vymení model NH-D15, by mali vyjsť už čoskoro. Okrem toho sa trochu odtajnilo aj to, ktorý zo „starších“ projektov má tesne pred dokončením. Celý článok „Noctua: Nové 140 mm ventilátory odpremiérujú na chladiči CPU“ »

 •  
 •  
 •  

Komentáre (37) Pridať komentár

 1. Vďaka za parádny test.
  Nad jednou vecou som sa zamýšľal. Keď si pozriem efektivitu podľa orientácie tak napr. pre 33dBA táto Noctua má koeficient 1,857 a Arctic P120 má 0,778. Takže viem odhadnúť že keď dám ventilátr za nylonový filter (nasávanie v skrinke) tak pre 33dBA mám statícký tlak pre Noctuu 0,56/1,857=0,302mm WC a pre P120 0,36/0,778=0,463mm WC?

  1. Je to trochu zložitejšie. Na lepšie chápanie niektorých meraní (a celkovo meraní ventilátorov ako takých) a mnohých konštrukčných detailov, sa budeme výhľadovo venovať v rôznych vzdelávacích článkoch. Trochu sa vrátime aj témam, ktoré boli rozoberané v rámci seriálu statický tlak vs. prietok, ale trochu podrobnejšie.

   Na základne spätnej väzby a niektorých reakcií uznávam, že niektoré veci treba pre ľudí, ktorí do problematiky nemajú až taký vhľad vysvetliť lepšie s dôrazom na väčšiu podrobnosť a jednoduchosť. Všetky tie veci okolo ventilátorov sú veĺmi, veľmi zložité a budeme mať ešte veľa práce okolo toho, aby všetkému ľudia rozumeli na dostatočnej úrovni. Stačí pre teraz takáto reakcia s tým, že aj túto problematiku neskôr podrobne rozoberieme s potrebnými súvislosťami, ktoré musia porozumeniu niektorých vecí predchádzať? Ten vyššie odkazovaný seriál, zdá sa, účel veľmi nesplnil. Možno aj preto, že bol trochu uponáhľaný…

   1. Zatiaľ stačí 🙂
    Úprimne priznávam že som stále zmätený čo je dôležitešie napr. na nylonovom filtre tlak či prietok? Je pre mňa správny pohľad že sa na to pozerám ako na ohmov zákon? ( I=U/R -> prietok = tlak / odpor prekážky) Určite by nejaký článok alebo séria článkov pomohla, ideálne aj s nejakými príkladmy/ukážkami.

    1. Určujúci a jediný dôležitý je tu prietok, jeho výsledky zohladňujú už aj statický tlak. So slovom „tlak“ treba narábať opatrne a rozlišovať, či je ním mienený statický, dynamický alebo celkový tlak. V kontexte filtrov a mriežkok, kde nemá zmysel sledovať intenzitu celkového tlaku v mieste prekážky, sú merania statického tlaku prakticky nepodstatné (a o efektivite hovorí vyšší/nižší prietok) Na úplnosť tieto merania ale archivujeme, možno sa niekedy na niečo budú hodiť, pri skúmaní nejakých závislostí a tak.

     Viem, že je to náročnejšie na pozorumenie. No, budeme sa tomu ešte venovať. Len si potrebujem na to dokázať vyhradiť dostatok času, voľnú hlavu a tak, pretože písať zložité veci jednoducho, populárne a úplne (nič nepreskakovať, aj keď to považujeme za samozrejmé), vyžaduje určitý kumšt. A hlavne musí byť človek svieži a ja som z toho obrovského množstva testov naprieč všetkými komponentami permanentne vyčerpaný. 🙂

 2. Úžasný detailný test ako vždy. Doteraz som používal Noctua AF14 (140mm) 7ks na starej zostave a pri dvoch nzxt 360mm Aio (na cpu aj gpu) som bol maximálne spokojný. Práve idem buildovať novú zostavu v skrini O11 Dynamic Evo a docela ma lákajú LianLi Unifan SL120. Veľmi rád by som v budúcnosti videl ich porovnanie vo vašich výsledkových tabuľkách vs tieto NF12x25. Neplánujete ich testovať? Prípadne SL12 INF.

  1. Postupne plánujeme otestovať a navzájom porovnať všetky ventilátory, ktoré sa predávajú.

   SL120 môžeme dať prioritu, ale nesľubujem, že ich testy stihneme odpublikovať ešte tento rok. Jeseň bude naŕočná. Všetky tie nové procesory, dosky, grafiky… 🙂

 3. Tak sme sa dočkali. 🙂 Nie je veľmi k tomu čo dodať, ani vytýkať. Som rád, že Sterroxy obhájili svoju povesť aj vo vašej metodike a že nevyskočili žiadne negatívne prekvapenia. Pred A12x25 som priznám sa nemal žiadnu superobľúbenú Noctuu čo sa fanov týka, možno S12A čo sa týka akustiky, ale s týmto sa naozaj trafili do čierneho. Som zvedavý čo predvedú s novou generáciou 140-tok.

  Jedna vec predsa len, ten pasívny režim. U mňa na Aquaere to ide polopasívne, rozbiehajú sa pri 10% PWM a vypínajú pri 5%, takže sa s tým dá pracovať, ak SW, resp. regulátor dokáže pracovať v tom rozpätí. Ale toto asi bude problém pri rozsahu s ktorým pracujú bežne dosky. Ani neviem, lebo reguláciu cez MB už roky nepoužívam.

  1. A vieš ty Miňo, že sa nemýliš s tým pasívnym režimom? Fakt neviem, kde som to zobral, ale mám to tak dlhodobo zafixované, že NF-A12x25 PWM pri nižšej intenzite PWM nevypína. A pritom to nie je vôbec pravda (v roku 2018 som to pritom ešte vedel správne :)) a evidnetne som to dokázal nemožné, prehliadnuť to aj pri testovaní rozbehových otáčok, kde musel ventilátor začínať z pasívneho režimu. Určite som túto blbosť už niekde písal, ale snáď zostala len na úrovni komentárov (a nedostala sa do žiadneho článku). Sakra, už som mal rozpísaný správu do Noctuy ohľadne toho, „čo urobíme“ s tým nevypínaním.. no ešteže si ma zastavil. 🙂

   Horšie je, že teraz nemáme žiadne negatívum. Jasné, je x vecí, ktoré sa dajú vylepšiť (ale bolo by nespravodlivé ich zrovna pri tomto ventilátore ich vyťahovať, keď to pri iných nerobíme). Vzhľadom na to, kam ceny vyhnali aj vystrelili aj niektoré výrazne menej efektívne (a celkovo konštrukčne horšie) ventilátory mi dokonca príde pomerne atraktívna dokonca aj ta cena NF-A12x25.

   1. Hehe, píšem si zásluhy! 😀 Ja som to mal dlho zafixované tak, že PWM Noctuy všetky štartujú pri 17% PWM. Minimálne všetky čo mi prešli cez ruky a bolo ich dosť. Zdalo sa mi to trochu čudné, ale asi to bola „štábna kultúra“, lebo fakt všetky presne na 17% sa roztočili. To bolo v dobe keď Noctua konečne prestala ignorovať PWM reguláciu a prakticky všetky modely v krátkom čase dostali PWM verzie.

    Až pri Sterroxoch sa to percento rozbehu zmenilo. Neviem či to platí všeobecne, lebo nevidím do toho s akým štandardom PWM pracuje Aquaero a či sa to nejak líši od toho ako sa chovajú na doskách. Ale som, v tom, že by to malo byť všade rovnaké. Len si vybavujem, že nejaký čas mali Aquaero s Noctuáckym PWM režimom nejaké problémy, ale to sa fixlo updatom SW.

    Ináč som zvedavý na ten Phanteks, lebo rozhodne to nie je zlý fan. Videl som pár porovnávačiek s Noctuou kde-kade, ale prišlo mi, že si to tých 5 mm hrúbky dostatočne neobhájilo a subjektívne som tiež rozdiel nezbadal, čo som ich mal v rukách. Ale to ja neviem presne odhadnúť. Som zvedavý na tvoje čísla.

    1. Jasné, vzorky T30 prišli do testlabu pomerne nedávno (konečne sa mi po veľmi dlhej dobe podarilo znovu obnoviť kontakt s Phanteksom), ale najprv si dáme ako predkrm Gentle Typhoon (a možno aj NF-S12A/B… tie sú síce zase trochu od veci, ale zase aby to po tomto teste NF-A12x25 nevyzeralo, že nám Noctua snáď niečo platí ;)), súhlasíš? 🙂

     1. Ja do toho nemám čo kecať. 😀 Ale isto, pôvodné GT bude zaujímavé vidieť, že kam ten koncept Noctua posunula.

  2. Ano aano konecne 🙂 Super test ako vzdy!

   Kazdopadne ked uz teraz vieme co sme asi tusili, a sice ze tato Noctua je fakt TOPka, by bolo jednoznacne dobre prihodit aspon 1-2 kusky podobnych vetrakov, nech mame poriadne s cim porovnavat. Pretoze zatial otestovane kusky niesu pre tuto Noctuu priama konkurencia. Idealne T30 ktory ma v rukave zopar slusnych vychytaviek.

   1. Priama konkurencia je minimálne v Silent Gale P12, BeQuiet! Silent Wings Pro 4 a CM MasterFan SF120M (dokonca sú to všetky drahšie ventilátory) a považoval by som za ňu z aktuálnych modelov aj Corsair AF120 či Asus Strix ROG XF120. Jasné, porovnanie NF-A12x25 s Phanteks T30 je atraktívne, ale pre ten iný formát (T30) ho vnímam ako samostanú kategóriu (pre tých, ktorým +5 mm nerozbije kompatibilitu s okolitými komponentmi).

 4. Prazdna sekce negativ v hodnoceni je ponekud divna.
  Miniimalne bych tam chtel videl cenu. 700 za vrtulku je masakr.

  1. Pred piatimi rokmi by som tam tú vyššiu cenu napísal, teraz už mi to príde nespravodlivé. Za rovnaké i vyššie ceny sa predáva veľmi veľa ventilátorov, ktoré kvalitatívnych vlastností NF-A12x25 nedosahujú v ničom a dodávajú sa v podstate bez príslušenstva. Odhliadnuc od väčších investícií do vývoja (neviem o nikom inom, kto by do nejakého svojho ventilátora projektoval toľko praktických aerodynamických originalít) je drahšia aj výroba pre drahší materiál, prísnejšie výrobné tolerancie a podobne. Vyčítať tak Noctue cenu práve za tento ventilátora fakt nedokážem, dokonca aby mi to skoro prišlo až ako pohŕadie správnym prístupom. A fakt za tým, že je to v tej tabuľke bez negatív nehľadajte nič iné než to, čo opisujem. S Noctuou máme taký zvláštny vzťah. Trochu sme sa pochytili už začiatkom roka (pri nejakých nezhodách k P12-redux) a príde čas, keď tak, ako teraz veľa vecí chválime, budeme v kontexte s ďalšími ventilátormi Noctua aj kritizovať. Po rozbore NF-S12 bude zrejme oheň na streche, ale holt niektoré veci sú také, aké sú (a našou úlohou je ich čo najpresnejšie zachytiť). 🙂

 5. SUPER vrtule, jak vyšla Noctua edice rtx 3070 měl jsem jasno. Po všech těch letech vrčení, cvakání a šustění všech vrtulí na nízký chod je tu něco, co je prostě inaudible a tečka.
  Za mě cena naprosto cajk. Člověk tuhle vrtuli musí chtít. Už bych neměnil, pokud jde o 120mm.
  Možná bych vyměnil 140mm case noctuy za posledni BeQuiet, nějak mi z nich rezonuje bedna od 450-600ot. A nejsem sám.

  1. Jasné no, to je tou kombinaćiou dlhých lopatiek z materiálu (PBT) nielen s nižšou pevnosťou, ale aj s príliš malou hrúbkou v najtenších miestach. Na základe vašej skúsenosti je teda dobre vidieť, ako sú tie naše merania vibrácií pekne replikovateľné do praxe. 🙂

   1. Rozmery lopatiek sú z pohladu celkových vibrácií pomerne dôležité. Ešte donedávna som tomu až takú váhu nedával, ale postupne ako pribúdajú nové a nové merania… na dvojnásovnej dĺžke, by sa, samozrejme, vlnil už krútiaci moment aj na sterroxe a tým by na pevné časti (na rámček) prenášol ovela intentívnejšie vibrácie ako keď sú tie lopatky stále relatívne krátke (ako na NF-A12x25). Jasné, menej pevný materiálu (napríklad i tomu PBT na Silent Wings 4) sa dá pomôcť väčšou hrúbkou alebo šiikovnejším zakrivením lopatky v jej hĺnkovej osi, ale priznám sa, že žiadne „ľahké“ riešenie mi nenapadá. Nejaké bizardnosti k tomu, ako odizolovať skrinku od vibrácií ventilátora sa vynárajú… nejaké hrubé valcové vložky z mäkkej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou situácia čiastočne zachránia. 🙂

     1. Ahaaa, sakra, už v redakčáku vidím (tiež som si to mohol pozrieť skôr :)), na aký príspevok tá reakcia bola. To je nevýhoda tohto užšieho stromu diskusie s menším počtom úrovní. Je to síce asi lepšie, ako keď sa okno s príspevkom zužuje do tak úzkeho stĺpčeka, že okraje presahujú už i dlhšie slová, ale… no, zreteľná informácia o tom, ktorému príspevku ktorá reakcia patrí, by snaď mohla fungovať ja na automatickej báze, bez zbytočnej záťaže na prispievateľa (vypisovaním to ručne). Zistím, vylepšíme. Škoda len, že som to tu zaplevelil tým OT a epidot ten dotaz môže ľahko prehliadnuť. 🙂

      1. Neřekl bych, že Vaše reakce je ot, Ľubo. Snadno rozvedu 🙂 Vibrace by imho dobře řešil pěnový upínací úhelník, L profil, připojený k boku rámečku, kdyby se nehledělo na celkový prostor a upínací rozměry. NF-A14 mám ve skříni taky, podložený v rozích samolepícím pěnovým (dveřním) těsněním a připásaný měkkou gumou. Ale spíše než s vibracemi jsem měl při jeho použití potíže se skládáním vln. Musel jsem nějakou dobu všechny ventilátory ladit (nebo spíše rozlazovat), abych se vyhnul harmonickému projevu a docílil šumu nepoutajícího mou pozornost.

 6. Díky za super test, hezky to potvrzuje moje dlouhodobé dojmy a taky je to důvod, proč mám osm těchto ventilátorů ve své sestavě 😀

 7. Super test 😉 Potvrdil kvality ventilátora. Bude recenzia aj na Phanteks T30 alebo Noctua NF-F12 3k Industrial? To porovnanie menovaných by bolo zaujímavé pri 2k aj pri max otáčkach, aj keď by Ti testovacie prostredie asi levitovať začalo…

  1. Testovacím prostredím neotrasie ani 4000-otáčkový Alphacool ES 120mm, ktorý vibruje naozaj dosť. 🙂 Máme to ošefované a vibrácie sú tam, kde majú byť a kde byť nemajú, sú úplne odizolované. Cez držiak na konštrukciu tunela neprejde nič, tam ú vibrácie nulové (a skresľujú potom merania sekundárnym hlukom, ktorý je u každého ventilátora iný v závislosti od kvalitatívnych vlastností aplikačného prostredia, napríklad konkrétnej skrinky). Phanteks T30, samozrejme, bude. To je jasné. Ale ako som už viackrát spomínal, musíme to stavať s ohľadom na to, aby sa atraktivita tých testov zvyšovala z článku na článok čo najviac. Tak to je a inak to nemôže byť, aby sme sa tomu mohli venovať v takomto rozsahu a v takejto intenzite. Jasné, že keby to nestálo a nepadalo na týchto psychologických veciach, tak bude T30 v najbližšom článku. To si ale, žiaľ, dovoliť zatiaľ stále nemôžeme. NF-F12 je takisto v pláne (postupne chceme vzájomne porovnať všetky ventilátory, čo existujú :)), ale asi začneme štandardným, neindustriálnym variantom.

 8. super recenzia, ďakujem.
  nikde inde som nedokázal najsť niečo tak detailné.
  Zvažujem kúpu dvoch Noctua NF-A12x25 PWM, ktoré by som dal na FUMA 2 od scythe, ktorú už mám asi 2-3 roky.
  Rozmýšlal som, že by som týmto krokom mohol posunúť chladenie trochu „ďalej“.
  Neviem, či to je dobrý nápad ale v jednej recenzii som našiel, že to dokázalo s noctuou posunúť chladenie o pár stupňov.
  Ešte som uvažoval nad silent wing 4 PWM high-speed.
  možno to zariskujem a kúpim noctua a uvidím, čo to spraví 🙂

  1. Jasné, po nahradení pôvodných ventilátorov spomínanými určite zvýšite chladiaci výkon alebo súčasný chladiaci výkon udržíte pri výrazne nižšej hlučnosti. Ventilátory Noctua NF-A12x25 PWM a BeQuiet! Silent Wings 4 sú na úplne inej úrovni ako Kaze Flex II 120 (Slim).

   1. Môžem sa spýtať?
    Má zmyslel dávať na dual heatsink 3 ventilátory? či to už nemá zmyseľ a stačia dva.

    1. Chladiaci výkon tým zvýšite. Ten bude oproti dvom ventilátorom vyšší aj pri rovnakej hlučnosti (na dosiahnutie porovnateľného prietoku budú pri vyššom počte ventilátorov stačiť nižšie otáčky). Ale či to má zmysel je už otázka. Ani prítomnosť druhého ventilátora na krajnej veži obyčajne nerobí zázraky (nárast chladiacej efektivity zvýši, ale nebýva to dramatické) a tretí ventilátor na pasíve s pomerne úzkymi vežami… a navyše keď použijete ventilátory s vysokým statickým tlakom, aký majú Noctua NF-A12x25 PWM a BeQuiet! Silent Wings 4…

     No, s troma ventilátormi budeme výhľadovo testovať Fuma 3 a tam uvidíte, akým smerom sa to asi uberá.

     1. Kúpil som si teda 2x Noctua. A musím uznať, že je FAKT tichý ventilátor 🙂
      upravil som si krivky a trošku sa pohral. Nelutujem kúpu. Aj vdaka vašej recenzie som si ho vybral. 😉
      takže Noctua NF-A12x25 PWM a Fuma 2 heatsink idú k sebe 🙂

      1. Vďaka za správu o tejto skúsenosti. Aj ventilátor, ktorý vychádza v mnohých modelových situáciách výborne, môže vo vzácnych prípadoch „naraziť“. Typicky z dôvodu, že vplyvom konštrukcie pasívu vzniká výraznejšia rezonančná frekvencia spôsobovaná veľmi špecifickým obtekaním vzduchu cez rebrá chladiča a je hlučnejší.

 9. Stále čakám na recenziu T30tky, verím, že raz sa dočkám. Ale v každom prípade som už voľbu učinil, prvý raz od roku 2009 som sa odklonil od Noctuy. Uvidíme, ako obstoja vekom.

 10. zaujimave ze hlucnost pri max otackach bez prekazok sa znizila zaradenim prekazky radiatora, ale ine typy prekazok hlucnost zvysili

  1. To, do akej miery má daná prekážka vplyv na hlučnosť je dané tým, ako mení charakter prúdenia vzduchu. Ventilátory počujeme hlavne kvôli turbulenciám. Pokiaľ prekážka dokáže potlačiť mikroturbulencie, tak sa môže stať, že sa hlučnosť znížiť. A na úrovni radiátorov sa to stáva. Vďaka hrubšiemu profilu je priechod vzduchu v niektorých situáciách menej turbulentný (ako bez neho) a teda tichší. Rozhodne to ale neplatí vždy, skôr je to vzácnosť závislá od samotného ventilátora a konkrétneho radiátora. Aj pokiaľ radiátor trochu skrotí mikroturbulencie, tak môže byť chod vo finále hlučnejší pre nejakú agresívnu rezonančnú frekvenciu, ktorú u daného ventilátora podnecuje. Je to zložitejšia téma, ktorú mám poznačenú v poznámkach na „hlbší rozbor so spektrografmi“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *